Tilbud p isolering: 24 45 25 66

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL om isolering

Papirisolering

I dag kan alle konstruktioner isoleres med Papirisolering. Thermofloc borfri papirisolering har godkendelse og dokumentationen på anvendelsesmulighederne. Desuden er det bl.a. også grundigt beskrevet i By og Byg anvisning nr. 207, der kan bestilles eller downloades på www.by-og-byg.dk

Hvorfor skal jeg hulmursisolere mit hus?

De fleste huse, som er bygget i perioden fra 1900 tallet og frem til midten af 70´erne er ofte bygget med en hulmur, som ikke er isoleret. Dengang tænkte man ikke så meget på varmetabet, da energi og ikke mindst olie var relativt billigt. Siden er udgiften til opvarmning af boligen blevet en stor post på de fleste familiers budget og et naturligt sted at forsøge at spare på pengene. Huse som er bygget efter denne periode er fra starten hulmursisoleret (typisk med rockwool, glasuld, flamingo, skum eller tilsvarende produkt).

Mange husejere er i dag i den tro, at deres hus er hulmursisoleret fordi det i sin tid blev lavet med skum, som siden hen har vist sig at være mere eller mindre forsvundet, eller de er blot ikke opmærksomme på den besparelse, der ligger i at få isoleret hulmuren.

Udgiften til varmetab gennem en uisoleret ydervæg ligger på 60,- til 180,- kr. pr. m2 ydervæg, så en typisk hulmursisolering med Papirisolering tjener sig hjem på ca. 1-3 år –afhængig af husets opvarmningsform, så der er rigtig gode penge at spare ved denne form for isolering.

Ud over den økonomiske fordel ved en hulmursisolering er der også indeklimaet, som bliver bedre i huset, når kulden ikke slår ind fra ydervæggene. Ligeledes kan den også fjerne noget af støjen udefra, hvis man er plaget af støjgener.

Endelig er husets energimærke et vigtigt aspekt, når der tales salg 

Test din besparelse ved at få Holm Isolering til at efterisolere dine hulmure på siden bestil tilbud.

HUSK: Hos os betaler du ikke ekstra for at fugen efterfølgende passer i farven til resten af fugerne i huset.

Er det ordentlig afprøvet og testet?

Ja, af Dansk Brandteknisk Institut, Teknologisk Institut, By og Byg, bygge og Miljøteknik, DTU Danmarks Tekniske Universitet, DS Dansk Standard, BST Bedrift Sundheds Tjenesten, GGFT- Grøn Guide i Randers, Hussvamp Laboratoriet, murværkscentret m.fl.
Siden starten af 80´erne er der gennemført forskning i forskellige isoleringsmaterialer, derunder papirisolering. Man kan læse rapporterne og se resultaterne på www.alternativisolering.dk
De fleste resultater er samlet i By og Byg anvisning nr. 207.
Endelig er Thermofloc papirisolering underlagt Europæiske regler og godkendelser for byggevarematerialer og lever op til alle krav og dokumentationer. Thermofloc papirisolering er ETA godkendt, OIB certificeret, TÜV godkendt, Natureplus certificeret og  ISO-certificeret.

Sætter det sig, altså synker sammen?

Både ja og nej.

Ja, i åbne konstruktioner som loft og gulvkonstruktioner, hvor man selv vil kunne rive det ud. Vil alt løst granulat sætte sig lidt, det samme gælder for papirisolering. Thermofloc papirisolering sætter sig dog kun 10%, hvilket er laveste sætning på det europæiske marked.

Nej, i lukkede konstruktioner hvor det udføres af Holm Isolering, som er autoriseret Thermofloc isolatør, hvor vi blæser det ind ved hjælp af isoleringsmaskiner, sætter det sig ikke. Arbejdet udføres i henhold til de normer og kvalitetssikringskrav som en autoriseret Thermofloc isolatør arbejder efter og der udfyldes i øvrigt kvaliettssikringsskema på enhver opgave, som vi udfører. Når der blæses på loft eller ved åbne gulvkonstruktioner sikres egenvægten ved at udlægge papirisolering i en overhøjde, der sætter sig til en egen vægt på 33-35 kg. pr. m3.

Papirisolering –kan det brænde?

Jo, alt organisk materiale kan brænde, også dig og mig, sovs og bananer. Papirisolering brænder og forkuller meget langsomt dvs. ligeså langsomt som stenuld smelter og klarer sig eksempelvis klart bedre end glasuld, hvilket Dansk Brandteknisk Institut offentliggjorde på et seminar i Middelfart den, 1. oktober 2001. Thermofloc papirisolering har den højeste brandklassificering indenfor papirisolering nemlig B-s2-d0.

Klør og kradser Papirisolering?

Nej, heldigvis ikke. Papirisolering indeholder ikke syntetiske fibre og udsætter ikke brugerne for kløe, svie og andet ubehag. Der er ej heller lovmæssigt krav om brug af beskyttelsesdragt eller andre værnemidler ved arbejde med Thermofloc papirisolering. Vi anvender naturligvis en friskluftsmaske når vi udfører vores daglige arbejde med papirisolering, da meget gammel støv og gamle isoleringsrester på loftet ikke er sunde at indånde.

Hvad med isoleringsevnen?

Den er på højde med de gængse produkter, enddog i mange tilfælde lidt bedre, men den helt store fordel er at med papirisolering kan man opnå en isolering i én hel flade, dvs. i et stykke uden en eneste samling. Kort og godt, glem alt om afskæring, spild, tilpasningsproblemer eller svind. Papirisolering former sig perfekt til omgivelserne. Samtidig er det perfekt til efterisolering af eksempelvis lofter, da netop Papirisolering ved udlægning falder ned i samtlige rækker og sprækker, som faktisk er kuldebroer. Netop revner og sprækker er der oftest en del af, pga. den trafik der har været på loftet igennem årerne. Opmargasinering af diverse flyttekasser og lignende, samt evt. ventilations el-, vvs- og antennearbejder, som der er foregået i tidens løb. Thermofloc papirisolering har lambda-værdi 0,038 / klasse 38.

Hvad med et loft, blæser papirisolering ikke bare rundt eller væk?

Nej, det gør den ikke fordi der er et naturligt bindemiddel i papiret, så når det har ligget i nogle uger Så binder det sammen pga. den fugt påvirkning der er imellem dag og nat, men man kan på meget vindudsatte steder på effektiv vis, spraye overfladen med en vandtåge, så man på den vis binder det yderligere. Dette er en service vi yder uden meromkostninger for dig.

Hvad med mus og skadedyr?

Mus og andre pattedyr vil blive generet af, at de mineralske salte, der virker desinficerende og derfor udtører deres hud, i et forsøg med, hvad mus ville bygge rede i, viser tests, at ingen mus vil bo og føde unger i papirisolering. Saltene virker endvidere effektiv mod insekter og svampesporer.