Tilbud p isolering: 24 45 25 66

Profil af Holm Isolering


Firmaet drives til dagligt af autoriseret isolatør Henrik Holm.
Henrik Holm er uddannet tømrer med mange års erfaring indenfor tømrer- og snedkerbranchen, for såvel større, som mindre byggeopgaver i ind- og udland.

Idéen til at starte, som autoriseret isolatør, indenfor papirisolering, opstod i 1999.
På det tidspunkt, var jeg ved at være godt træt af traditionel isolering – dette bl.a. på grund af kløe og krads. Derfor søgte jeg efter alternativer og fandt papirisolering. Det var dog med nogen vestjysk skepsis, at jeg kiggede på dette produkt. Efter research ved www.by-og-byg.dk, diverse arkitekter samt ingeniører, viste det sig hurtigt, at dokumentationen og mange års forsøg hos Teknologisk Institut viste, at der ikke var nogen dokumenteret problematik ved brug af papirisolering. Brandteknisk Institut havde heller ikke noget at bemærke. Ifølge deres egen brandtest, viste det sig, at papirisolering var en sikker vinder.
By og Byg har således også kørt forsøg med fugtpåvirkning af Papirisolering. Dette har udmønstret sig i, at bygningsreglementet angiver, at når man anvender Papirisolering, er der ikke lovmæssig krav om anvendelse af dampspærre. (dvs. huset kan ånde, på samme måde, som hvis man løber en tur i en Goretex® jakke). Med baggrund i dette var der ikke flere betænkeligheder ved papirisolering. Igennem de senere år har jeg udført i hundredvis af diverse isoleringsopgaver på ældre samt nyere bygninger. Dette har kun bekræftet effekten og egenskaberne, som papirisoleringen har.
Har De behov for videre dokumentation på ovenstående, kontakt mail@holm-papirisolering.dk  

Siden 1999 har vi udført isoleringsopgaver for Fanø Kommune, Jellinge Kommune, Ribe Statsamt, Varde Kommune og Vojens Kommune. Samtidig har vi et bredt samarbejde med ejendomsforeninger, rådgivende ingeniører, arkitekter, bygmestre samt private i hele det vest- og sydjyske område.

Egen import af papirisolering = stadig samme priser som i 1999
Primo 2008 startede Holm Isolering også egen import af papirisolering. Dette gør at vi konstant har fingeren på pulsen, hvad angår produktets udvikling samt nye egenskaber. For kunden betyder dette, at mellemledet spares væk og Holm Isolering kan derfor vedholde de samme priser som i 1999!

Vi udfører isoleringsopgaver overalt i Danmark.
Dette lige fra hulmur, loft, etageadskillelse, krybekælder samt isolering af nybyggeri. Vi udfører tilmed, for mange eksisterende kunder, service i form af mindre tømrer- og snedkeropgaver.

Referenceliste kan rekvireres her: mail@holm-papirisolering.dk