Tilbud p isolering: 24 45 25 66

Papirisolering

Hos Holm Isolering anvender vi udelukkende Thermofloc BORFRI papirisolering fra Europas største producent beliggende i Østrig. Thermofloc BORFRI papirisolering er både CE mærket og med en Europæisk Teknisk Vurdering (ETA), så produktet lever op til de høje kvalitetskrav der i dag stilles til byggematerialer. Papirisoleringen er egentlig lavet af granuleret genbrugspapir. Produktet blev introduceret i Danmark for mere end 42 år siden og er nu udviklet til et bæredygtigt, billigt og godt isoleringsmateriale, såvel til nybyggeri som til eksisterende boliger. Vi har været med siden 1999 og vores erafring spænder derfor vidt og vores referencer er mange!

Isolering blæses ind

Papirisolering fås i løsvægt og blæses ud med en professionel isoleringsmaskine. Fordelen ved at blæse Papirisolering ind i lukkede konstruktioner såsom hulmur, skråvægge eller etageadskillelse er at der ikke opstår nogen kuldebroer. Ved ledninger, faldstammer eller rørgennemføringer ved ældre boliger er der ofte meget bumkant på det anvendte tømmer, ved at blæse papirisoleringen ind, udfyldes alle disse kuldebroer. Samtidig er det kun de virkelige kvadratmeter man betaler for, dvs. der betales ikke for spild eller fraskæringer.

Papir er ikke farligt

Papir er et organisk materiale, som er brandbart og fugtabsorberende (hygroskopisk). Papirisoleringen er dog hverken brandfarlig eller ekstrem fugtfølsom. I almindelige beboelseshuse kan papirisolering anvendes på samme vis som traditionel isolering og i de fleste tilfælde yde en væsentlig bedre isoleringsevne.
Byggeskadefonden har i 2002 undersøgt et lejlighedskompleks i Randers, hvor isolering med Papirisolering var udført 5 år tidligere. Konklusionen var, at isoleringen var fuldt intakt, der blev ikke konstateret fugtskader eller nedsat funktionalitet af materialet. Sidenhen har vores leverandør Papirisolering.dk gennemført flere undersøgelser og test i samarbejde med bl.a. Rambøll, hvor kvaliteten af det indblæste isoleringsmateriale endnu engang blev dokumenteret som et godt isoleringsprodukt.

BorFRIT isoleringsmateriale

Thermofloc Papirisolering er 100% uden borsalte og andre uønskede tilsætningsstoffer. I stedet er der tilsat miljøvenlige mineralske salte som brand og svampehæmmende. Dette betyder at materialet stadig kan komposteres og ikke skal deponeres som mineralulden. Desuden kræves der ej helelr et sikkerhedsdatablad fra Arbejdsstyrelsen pga. produktets grønne indholdsstoffer og profil.

natureplus miljø certifikat

Thermofloc Papirisolering er i januar 2013 blvet tildelt Natureplus miljøcertifikat, der understreger produktet grønne profil. Herved dokumenteres at Thermofloc papirisolering er markedets grønneste isoleringsprodukt! For yderligere info se www.papirisolering.dk 

Også store boligbyggerier

Især indenfor de sidste 15 år er papirisolering blevet afprøvet i en række større byggerier, bl.a. i flere boligbyggerier i Brøndby, Esbjerg og Århus. Desuden er Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten blevet efterisoleret med Thermofloc borfri papirisolering. 5.300m2 tagkonstruktion blev efterisoleret. For yderligere referenceliste se www.papirisolering.dk

Entreprise og med-byg.

Indblæsning af papirisolering er primært et job for en Aut. Thermofloc isolatør, idet selv små fejl kan nedsætte isoleringseffekten betragteligt. Papirisolering kan derimod sagtens anvendes i et med-byg koncept, idet bygherren selv kan montere beklædningslaget og herefter lade os tage vare om indblæsningen. Når du vælger os får du et garantibevis / Isoleringsattest på det udførte arbejde. Sammen med attesten får du en kopi af vores forsikringspolice, der dækker brand, råd og svamp, der kan dokumenteres tilbage til Thermofloc papirisolering, på 20.000.000 kr. 

Anvendelse

I beboelseshuse kan Papirisolering anvendes i alle tørre og ventilerede konstruktioner såsom:
• loftkonstruktioner
• etageadskillelse
• indervæg
• indvendig isolering af massiv ydermur
• isolering af ydermur med træ skelet
• uudnyttet loft og skunk rum
• hulmurskonstruktioner
• etagedæk, når isolering ligger over fugtspærre eller betondæk.